تعریف گرافیک

** گرافیک

گرافیک، حرکت در میان فرم و رنگ، سپیدی و سیاهی و بیان مفاهیم در قالب تصویر است. گرافیک هنری است در خدمت صنعت، فرهنگ و سیاست. وسیله ای است برای برطرف کردن نیازهای بصری افراد در یک جامعه، که این نیازها در قالب سفارش نمود پیدا میکند. یک اثر گرافیکی زمانی بیشترین تأثیر خود را بر مخاطب میگذارد که به روز و چه بسا پیشروتر از زمان خود باشد و هرچه این اثر با علم و شناخت بیشتری انجام پذیرد، ماندگاری بیشتری خواهد داشت. بنابراین گرافیک هنری است از سه رنگ اصلی، که همواره از منشور جامعه عبور میکند و با رنگهای بیشتری تأثیر خود را روی فرهنگ و جامعه میگذارد.

فصلنامه سگال. 6191 .طراحی گرافیک بین المللی. شماره 66 .صفحه 16.

** فرهنگ عمومی

هنگامی که واژه فرهنگ را در گفت و گوهای معمولی روزانه به کار می بریم اغلب هنر، ادبیات، موسیقی و نقاشی را درنظر داریم. مفهوم فرهنگ آنگونه که جامعه شناسان آن را به کار می برند، شامل این قبیل فعالیتها و امور بسیار دیگری است. ارتباط بسیار نزدیکی است بین فرهنگ و جامعه. فرهنگ به شیوه ی زندگی اعضای یک جامعه مربوط می شود و جامعه به نظام روابط متقابلی اطالق می شود که افرادی را که دارای فرهنگ مشترک هستند را به همدیگر مربوط می سازد. هیچ فرهنگی نمی تواند بدون جامعه وجود داشته باشد و هیچ جامعه ای بدون فرهنگ وجود ندارد. گیدز، آنتونی. 6191 .جامعهشناسی. ترجمه منوچهر صبوری. تهران نشر نی. صفحه 11. بنابراین ارتباطات شامل مجموعه رفتارهای دیداری، شنیداری و حرکتی است که باعث انتقال مفاهیم و اثرگذاری میشود. امروزه با زدن چند کلید در رایانه می توانیم آدرس دقیقی از محل زندگی افراد جامعه را در دسترس داشته باشیم و دیگر نیازی به گذاشتن چوب، پرچم و یا سرنوشته بر سردر منازل نداریم و تمام آنها در یک پالک چندرقمی خالصه شده است. همه دست اندرکاران امر فرهنگ می دانند در فضا و شرایطی که ما در آن هستیم چگونه از این امرمی توانیم در جهت فرهنگ عمومی مورد قبول و منطبق با اهداف و سیاستهای تخمین شده یک حکومت استفاده کنیم. تلقی ما این است که فرهنگ عمومی یک پدیده ی پویاست و سکون در آن معنا ندارد و هر روز با اختراعات، نظریه پردازی و رفتارهای که در دنیا در ابعاد مختلف شکل می گیرد، فرهنگ عمومی پذیرای این رفتارها و پذیرای این تحولات و دگرگونیهاست. بنابراین کسانی که اثر و تأثیرگذری بالایی در این فرهنگ داشته باشند می توانند در شکل دهی فرهنگ عمومی موفق تر باشند. اثر در فرهنگ عمومی با استفاده از ابزارهایی است که آن ابزارها امکان این تأثیرگذاری را معین می کند.

** گرافیک اجتماعی

گرافیک باید از نظر اجتماعی پیام مفیدی را برساند و چشم و ذهن را جلب کند و نظم الزام برای دیدن به ذهن بدهد و در شناخت ارزشهای الزام برای یک زندگی کامل برای لذت بردن از آن را فراهم کند. این هنر می تواند به طور مؤثری به آماده سازی راه برای هنری مؤثر و مثبت یاری رساند، هنری که بتواند پیام خود را به مردم برساند و از طرف آنها درک شود. باید توجه داشت که در سراسر جهان نهادهایی مانند شهرداری ها فرد را ملزم به ارائه خدمات فرهنگی به شهروندان می دانند و شهرداری های ایران نیز گامهای مؤثری در این زمینه برداشته اند. مکان های متعددی در سطح شهرها وجود دارد که می توان از آنها به شکل ثابت برای ارائه آثار گرافیک استفاده کرد. فضای مترو، پارکها، اتوبانها، سالن های غذاخوری، سازمان ادارات، دانشگاهها، سالن تفریحی، سالن انتظار پزشکان، وکلا و ادارات که با اختصاص سالن لوازمی به شکل ثابت در این مکان ها و ارائه آثار گرافیکی می توان نقش مؤثری را در زمینه ی پیام رسانی ایفا کرد. زیرا که امر تبلیغ در بالابردن سطح فرهنگ عمومی تأثیر بسیاری دارد و نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. چرا که تبلیغ به معنای تغییر افکار و اندیشه برای آنچه که تبلیغ می شود و بهترین و گویاترین زبان برای این منظور هنر گرافیک است که آینه ی شفافی از مسائل جاری و فرهنگی است و تمام لحظه ها و زیر و بم های روحی و فکری جامعه را ضبط و منکعس می کند. برای مثال یک سازمان یا وزارت خانه را در نظر می گیریم که روزانه تعداد زیادی از افراد جامعه آنهم با فرهنگ ها و نگرش های متفاوت اجتماعی به دلیل نیازی که دارند به آنجا مراجعه می کنند. در ابتدای ورود محیط آنجا باید طوری طراحی شده باشد که فرد برای رسیدن به قسمتی که می خواهد مراجعه کند دچار مشکل و سرگردانی نشود. نوع تابلو، اندازه، نوع نوشتن و گذاشتن علامت ها و همچنین محل نصب آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است. اولین اهمیتی که برای این نوع گرافیک قائل می شویم به همان برقراری ارتباط برای راهنمایی و اطلاع رسانی به مخاطب است و در دومین نقش خود به زیباسازی محیط می رسیم. زیرا انسان به طور ناخودآگاه خواهان زیبایی، توازن، تعادل و آراستگی است و از زشتی ها و ناهنجاری ها دوری می جوید و مطمئناً ارسال پیام از محیطی که همه ی عناصر آن به طور صحیح در جای خود قرار گرفته باشد و رنگها در هماهنگی و تضاد هرکدام به وظیفه ی خود به درستی عمل کنند، برای هر انسانی به راستی لذتبخش است و روح خسته از کشاکش و مسائل روزمره زندگی او را به آرامش دعوت می کند.

 

 

 

مطالب مشابه