تعریف گرافیک محیطی

** گرافیک محیطی

پیوندی که میان زندگی و محیط ما وجود دارد باعث شده است که کلیتّی به نام گرافیک محیطی به وضوح قابل فهم و درک باشد. اشکال، ابعاد، فضاهای موجود میان ما و محیط پیرامون ما، به خودی خود خواسته یا ناخواسته گاهی سبب جذب این محیط می گردد. گرافیک محیطی نوعی طراحی است که رابط هنرهای تجسمی با محیط پیرامونی ما می باشد. این طراحی سبب انگیزش، جذب و لذت بردن از امکانات می باشد، که تماماً به سبب ابزارهایی هستند که باعث خلق این هنر می گردند. گرافیک محیطی از جمله ی این ابزارهاست. استفاده از گرافیک شهری در مساحت فضای داخلی خانه ها و فضای بیرونی آنها، یعنی کوچه ها و خیابان ها در تزیین و زیباسازی ادارات و اماکن عمومی برای تمامی افراد در کلیه سطوح اجتماعی و در هر سنی به نوبه ی خود مؤثر بوده و مورد نیاز واقع می شود و در ساختار محیطی مناسب و مطلوب نقش بسزاییدارد. محیط مناسب یعنی فضایی که بشر بتواند در آن جا فارغ از فشارهای ناخواسته ی زندگی رشد کرده و شکوفا شود. گرافیک محیطی باعث افزایش ادراک، ساخت و شناخت هویت بصری یک سرزمین یا یک فضای شهری می گردد که بنا به تقسیمات و تفاوت نژادی و قومی ممکن است دارای تنوع و تفاوت هایی نیز باشد. موضوع گرافیک محیطی بدان جهت حائز اهمیت است که فضای شهری جزیی از زندگی انسانهاست، انسانها با حضور خود در فضاهای مطلوب و دلنشین، سبب سرزندگی آن فضا می شوند. بنابراین برای اینکه فضاهای شهری سرزندگی خود را از دست ندهند و پویا و دارای جاذبه ی بصری باشند، همواره باید دارای گرافیک مناسبی باشند.

** مفهوم گرافیک محیطی

طراحی گرافیک محیطی عبارت است از مجموعه ی عوامل بصری به استخدام گرفته شده در محیط یا طرد شده از آن، به منظور ارائه ی محیطی مطلوب تا بر مخاطب اثر کند و رفتاری را که در پی آن هستیم در او پدید آورد. ایلوخانی، مسعود. گرافیک محیطی. ترهان. انتشارات فاطمی. 6171. 

گرافیک محیطی را میتوان از لحاظ نمایش به دو دسته تقسیم نمود:

1 -گرافیک محیطی مسطح یا دوبعدی:

پیکتوگرام ها و دیوارنگاری ها معمولا به صورت دو بعدی نمایش داده می شوند که گرافیست می تواند با علایم ساده ای که نه تنها برای تمامی ملیتها قابل فهم باشد، حتی افراد بیسواد نیز از آن بهره ببرند، بیان کند.

2 -گرافیک محیطی حجمی یا سه بعدی:

معمولا طراحان گرافیک یا در آثار خود از حجم استفاده کرده و یا با استفاده از تکنیک های دیگر، در پی ایجاد و تداعی آن می باشند که اینگونه موارد در طراحی سر در سینماها، پاساژها، مجسمه ها و حتی در شعارهای دیواری با سایه زدن و استفاده از خطوط کمکی، سعی در تداعی حجم داشته اند. مانند POP ، اشکال و احجام نمایشی. نورخواه، ندا،. چارئی، عبدالرضا. بررسی نورآرایی در گرافیک محیطی شهری )با نگاهی به ایران(. فصلنامه تحلیلی-پژوهشی نگره. 6199.

**تقسیم بندی دیگر گرافیک محیطی:

گرافیک شهری بر حسب نوع استفاده از فضاهای مختلف به دو دسته تقسیم میگردد:

1 -گرافیک محیطی فضای باز :

گرافیک محیطی فضاهای باز که در کل به طراحی های گرافیکی فضای شهری در بیرون از اماکن مختلف ودر فضای باز گفته می شود، خود شامل دو بخش عمده است که هر کدام زیر مجموعه های خاص خودشان را دارند.

گرافیک محیطی اطلاع رسان:

الف.( تابلوها و نشانه هایی با معنی نمادین )

 ب. پیکتوگرامها( نشانه ها و طراحی های راهنمایی و رانندگی)

ج. تبلیغات (دیواری و بدنه وسائل نقلیه)

 د. ( تابلوهای معرفی )فروشگاه ها و نمایشگاه ها، اسامی خیابان ها، کوچه ها و مؤسسات

 گرافیک محیطی در خدمت زیبایی و عملکرد:

الف. ( باجه ها )ایستگاه اتوبوس، بادجهی تلفن و دکههای روزنامهفروشی

 ب. ( نماهای معماری )از نظر مواد، رنگ، ابعاد و طرح

ج. ( آبنماها و گلکاریها)

د. ( نورپردازی)

2 -گرافیک محیطی فضای بسته:

گرافیک محیطی محیط های بسته که می توان آنرا به طور جداگانه از نظر اطلاع رسانی و زیبایی تفکیک کرد در مجموع شامل دسته های زیر می شود:

الف. (ویترین ها)

ب. ( غرفه ها، فضاهای نمایشگاهی و فروشگاهها)

ج.( محیطهای اداری، آموزشی، تفریحی و فرهنگی)

د. ( محیطهای خانگی)

اسداللهی، مصطفی. 6197 .بررسی نقش عناصر محیطی در کیفیت بصری فضا. فصلنامه منظر. شماره 9

 

 

#الهه_عربیان #گرافیک_محیطی

مطالب مشابه